Open monumentendag 2014 Leeuwarden

De nieuwe dorpen. Dorpen in de voormalige gemeente Boarnsterhim is het onderwerp voor het jaar 2014. Met een fiets en een camera ben ik deze dag op pad. Ik heb vele kilometers gefietst. In de ochtend ben ik begonnen in Wergea en Warten. Om in de namiddag naar Grou te fietsen om daar de BB bunker te fotograferen.