Het Groene Hart. Een klein Friesland in de Randstad.

Gister viel mijn oog op een artikel dat op Bright.nl stond. Snelweg door het groene hart. Wat is het Groene Hart nu eigenlijk. Ik heb het altijd gezien als klein-friesland in de Randstad. Weilanden, koeien en dorpen. Een groot stuk gecultiveerd landschap. Er werden miljoenen verspeeld om dit stukje mini Friesland te houden zoals het is. En dit is allemaal het resultaat van een na-oorlogse wet. Ik zeg niet dat je nu het Groene Hart moet vernietigen. Maar Nederlanders moeten eens anders leren denken over hun land. Hoe vaak wordt er geen lolletje gemaakt over de Friesland met zijn weilanden als de Randstad zijn eigen Friesland kent.
Pak een bak koffie en ga kijken naar deze twee afleveringen van de serie van Gewest : Nederland is leeg.

Aflevering 1

real*smalband wmf*smalband real*breedband

Aflevering 2

real*smalband wmf*smalband real*breedband

Gewest maakt de balans op en trekt een even overzichtelijke als controversiële conclusie: Nederland is in het geheel niet vol, sterker nog, Nederland is LEEG. Aan het woord komen o.a.: Dr. Vincent van Rossem, architectuurhistoricus: “Slechts 14 % van Nederland is bebouwd; we hebben een zee van ruimte. Het ruimtelijke ordeningsbeleid is regelrecht mensvijandig” Dr. Pieter Vereijken, landbouwkundige Wageningen): “Vanuit de lucht gezien lijkt de Nederlander bang voor groen. Gedwongen door de overheid blijft men zo dicht mogelijk bij elkaar in de steden. Het beleid is totalitair” Drs. Geurt Keers, onderzoeker ruimtelijke ordening: “Door het compacte-steden-beleid en omdat er op het platteland niet gebouwd mag worden, zitten we boven op elkaar. Het is pure burgerpesterij.” Een tweeluik over de bizarre ruimtelijke ordening van Nederland. In deel één staat de stad centraal: er wordt geschetst hoe steden en wegen dichtslibben door het rigide kraptebeleid dat de overheid al decennialang voert.

aanvulling april 2020

Helaas staan de opnames niet meer online. Ik kan ze aanvragen bij het beeld en geluid museum in Hilversum. Het kost 20 euro per opname. Helaas mag ik ze dan niet zelf online zetten. Wil je graag deze twee opnames terug zien dan kan je ze zelf aanvragen.

Beste Rienk Jan Schurer hartelijk dank voor uw bericht.

Voor het aanvragen van materiaal voor privé-doeleinden verwijzen wij u naar onze publiekscatalogus zoeken.beeldengeluid.nl.

Als u zoekt op ‘[titel uitzending/onderwerp/term]’ zult u zien dat er veel resultaten verschijnen.
Om een beter resultaat te krijgen klikt u op de 3 puntjes achter de zoekbalk. Nu opent zich een scherm waar u kunt kiezen voor metadatavelden. Hier klikt u in het lege veld achter ‘titles’ nogmaals de titel van het programma. Daarna klikt u op het vergrootglas om te zoeken.
Ook is het nog mogelijk om een datum of periode aan te geven. Hiervoor klikt u op het woord: zoekperiode.
Let op bij een nieuwe zoekopdracht: deze waarden blijven staan totdat u op het rode logo ‘Beeld en geluid’ klikt of op de knop ‘clear all’ klikt.

Hier kunt u bijvoorbeeld de aflevering van 14-12-2003 vinden.

Als u een uitzending opent, krijgt u de gegevens over de uitzending te zien. Door te klikken op de knop ‘vraag materiaal aan’, of eerst op het mapje met de + achter de drager kunt u het materiaal aanvragen.
Nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben vragen wij toestemming aan de zendgemachtigde/rechthebbende. Wanneer wij het materiaal mogen leveren sturen wij u een digitale file (downloadlink) toe.
De kosten bedragen €19,95 per drager.

Op de help pagina https://zoeken.beeldengeluid.nl/help kunt u meer informatie vinden over het bestelproces. Heeft u toch nog vragen, neem contact met ons op door een reply op deze mail te sturen.

Via deze publiekscatalogus kan alleen materiaal worden aangevraagd dat voor privé-gebruik bedoeld is. Er mogen geen kopieën van het materiaal verspreid of gemaakt worden, het materiaal mag op geen enkele wijze openbaar gemaakt worden (zoals bijvoorbeeld door verspreiding via internet/social media) en er mag geen verdere commerciële verspreiding van het materiaal plaatsvinden in welke vorm dan ook. Voor alle andere doeleinden zoals research, educatie, presentatie en zakelijk gebruik kunt u het aanvraagformulier voor makers en professionals invullen:
https://www.beeldengeluid.nl/collectie/voor-makers-en-professionals/zakelijke-aanvraag-collectiemateriaal

Alvorens de rechthebbende instemt met uw aanvraag, wil zij graag weten waarvoor u het materiaal gaat gebruiken / wat de reden van uw aanvraag is. Geeft u a.u.b. een uitgebreide toelichting in het veld ‘doel’. 

Met vriendelijke groet,

MM
Klantcontactcentrum Particulieren Beeld en Geluid

2 Comments

Add Yours →

Helaas is het de Nederlander vanaf de foetale fase ingepeperd dat weilanden heilig zijn. De mens dient te allen tijde te wijken voor de instandhouding van dit “monumentale” landschap. We leven gedwongen in barakken (flats, Vinex-woningen, rijtjeshuizen in het algemeen) tegen torenhoge prijzen, ondanks de vele beschikbare ruimte…
De Nederlander peinst er hoe dan ook niet over om dit “kostbare” landschap gedeeltelijk te bebouwen, zelfs niet als dit meer vrijheid en wellicht lagere woningprijzen tot gevolg zou kunnen hebben.
Ik heb aan den lijve ondervonden hoe vijandig men staat tegenover de argumenten die in de Gewest-programma’s naar voren worden gebracht. Je dient genoegen te nemen met de huidige situatie en anders moet je maar emigreren was bijv. een reactie.

Het gevoel bekruipt me een roepende in de woestijn / het weiland te zijn..

[…] Nee, er moet een illusie voorgehouden worden dat alles in Nederland om de Randstad draait. De rest van Nederland telt al jaren niet meer mee. De randstad heeft zijn problemen en daar moet alle aandacht naar toe. Neem als voorbeeld de taxibranche. In de grote steden maken de taxichauffeurs er een potje van. Gelijk wordt de hele wetgeving aangepast omdat de taxi zogenaamd in Heel Nederland een zootje is.  Probleemwijken hoeven er helemaal niet te zijn. offer een beetje landbouw grond op en je bent al een heel eind de goede weg op. […]

Leave a Reply